Artist's statement

Taiteessa oleminen on minulle tunnetila, tekemisen prosessi hengitystä. Aistit terävöityvät,
työskentelyn aloittaminen herättää toiseudesta. Ulkopuolisuus ja yksinäisten visioiden kohtaaminen muuttuu sisäisen ja ulkoisen yhtäaikaiseksi näkemiseksi – ja välttämättömyydeksi nostaa näkymä esille.
Tietoisen ja tuntemattoman vuoropuhelu on läsnä, toden ja epätodellisen maailmassa.
Itsestäänselvyyksiä ei ole, ihmettelyä enemmän. Muutos on ainoa pysyvä; ehkä niin nopea, että sitä ei huomaa, kenties niin hidas, että sitä ei huomaa. Jotain havahduttavaa tapahtuu, ja tuona ohikiitävänä hetkenä on mahdollista nähdä asiat niin kuin ne ovat, omassa ytimessään.

Ympäristökysymysten sekä yhteiskunnallisten aiheiden pohtiminen ovat oleellinen osa työskentelyäni. Kysymysten herättely sekä toisen ihmisen kohtaaminen teoksen kautta on fokuksessa, ja tämä saa erilaiset muotonsa kaikessa työskentelyssäni.

Scroll to Top